För företag med kollektivavtal: Vad ingår i avtalet med Fora?

Genom att företaget tecknar avtal med Fora omfattas de anställda av en rad försäkringar som ger skydd ifall någonting händer på jobbet.